“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Spoluvlastnictví nemovitosti. Jaká přináší úskalí a jak jej ukončit?

%escname%

Vlastní-li určitou věc více osob, může mezi nimi docházet ke sporům ohledně nakládání s tímto majetkem. Spoluvlastnictví však není povinností. Každý ze spoluvlastníků může, až na zákonem stanovené výjimky, kdykoli žádat jak o zrušení spoluvlastnictví, tak i o své oddělení ze spoluvlastnictví.