“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Potvrzeno soudem. Příjmy z Airbnb jsou příjmy z podnikání

%escname%

Městský soud v Praze potvrdil ve sporu o charakter příjmů získaných prostřednictvím platformy Airbnb, že příjmy získané poskytováním takového ubytování je třeba danit podle § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy z podnikání), a nikoli jako příjmy podle § 9 (příjmy z pronájmu).