“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Nízkoenergetické domy v Olomouci, Švabinského zahrady

%escname%