“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Na změnu stanov bytových družstev je čas jen do 31. prosince 2021. Co vše se změní?

%escname%

Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, které začaly platit 1. ledna 2021, stanovují bytovým družstvům povinnost uvést své stanovy do souladu s těmito novelami do jednoho roku od data účinnosti, tedy do 1. 1. 2022. Je tedy nejvyšší čas na členskou schůzi a pozvání notáře.