“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Máte právo požadovat po sousedovi, aby opravil nevyhovující plot?

%escname%

Podle občanského zákoníku mohou být rozhrady mezi pozemky buď společné, nebo jsou toho majitele, který je postavil a stojí na jeho pozemku. Leží-li rozhrada na obou pozemcích, spoluvlastní ji tedy oba sousedé. A podle toho se také rozlišuje péče o tuto rozhradu.