“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Které revize v rodinném a bytovém domě jsou povinností?

%escname%

Vlastníci bytových i rodinných domů jsou povinni zajistit kontrolu některých zařízení odborníkem, a to dle zákonných předpisů a v pravidelných intervalech. Pokud by tyto povinnosti zanedbali, mohlo by jim hrozit krácení pojistného plnění nebo jeho nevyplacení. Které revize je třeba zajistit a v jakém časovém intervalu?