“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Kdy může soud zamítnout návrh na vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti

%escname%

Vlastní-li určitou věc více osob, může mezi nimi docházet ke sporům ohledně nakládání s majetkem. Spoluvlastnictví však není povinností a lze jej zrušit. Ne vždy je to však jednoduché.