“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Jaké máte povinnosti, když bydlíte v nájmu?

%escname%

Občanský zákoník stanoví, že pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Avšak nájemci je zakotvena povinnost provádět a hradit běžnou údržbu a drobné opravy. Podívejme se, co vše spadá pod tyto pojmy. Vymezuje je nařízení vlády č. 308/2015 Sb.