“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu a kdy musíte jít na stavební úřad?

%escname%

Rekonstrukce bytu má svá pravidla, a to i tehdy, pokud je člověk jeho vlastníkem. Je třeba dodržet nejen stanovy sdružení vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstva, ale také záleží na povaze rekonstrukce. V případě většího rozsahu bude třeba jednat také se stavebním úřadem. V jakých případech a kde je potřeba o povolení žádat?