“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Jak stát pomáhá lidem dohledat majetek

%escname%

Jedním z úkolů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je čistit katastr nemovitostí od takových, které jsou zapsané na zaniklé či nedohledané státní subjekty, či na nedostatečně identifikované vlastníky. Co to znamená?