“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Jak postupovat, když jsou hranice pozemku špatně vyměřeny

%escname%

Hranice všech pozemků jsou zachyceny v katastru nemovitostí. Ovšem v rámci postupné digitalizace se stává, že původní hranice byly zakresleny nepřesně a najednou leží kus pozemku podle aktuální mapy za sousedovým plotem. Co s tím?