“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

Jak nakládat s nemovitostí, která je kulturní památkou

%escname%

Kulturní památkou může být jednak samotný objekt, včetně pozemku. Nebo není kulturní památkou objekt, ale nemovitost se nachází v památkově chráněném území. Z toho plyne pro vlastníka určité omezení, jak s ní nakládat, zvláště při rekonstrukci a dalších úpravách.