“Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.”
— Karel Čapek

DPH na stavební práce v roce 2008

%escname%

15.12.2007 – Zákonem č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů je s platností od 1.1.2008 novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále jen "zákon o DPH". Česká daňová správa vydala v této souvislosti Informace k uplatňování DPH u bytové výstavby.